nukering.se © 2010                    

 

 

 

 

 

Priser

 

Trappor

 

OBS! Eftersom varje trappa är unik så måste priserna ses som vägledande. Ett exakt pris kan du få först när jag vet alla mått, utförande och vilket material du vill ha.

 

Svängd trappa i metall med furusteg      39,500:- exkl moms

Rak trappa i metall med furusteg           34,500:- exkl moms

Svängd trappa i metall med eksteg        45,000:- exkl moms

Rak trappa i metall med eksteg             39,500:- exkl moms

 

 

Montering ingår i priset om inte annat överenskommits.

Övrigt arbete så som håltagning och efterarbete, se pris nedan.

 

Naturligtvis går det bra att beställa andra träslag eller material till stegen.

 

Annat

 

Övrigt arbete                                          450:-/tim exkl moms

 

Vid beställning av t.ex. räcken el.dyl. så går det bra att få ett fast pris när jag vet mått och material.